Constel.lacions familiars i moviments sistèmics amb cavalls

11406270_10205784016632384_8194339098523420278_o

                        Fotografia Blaine Scott

Constel.lacions familiars

Les constel.lacions Familiars Sistèmiques ens aporten un ordre intern que fa possible que l’amor flueixi i arribi clar a través del sistema familiar.
A través del canvi de mirada, d’assentir a tot tal com ha esta,t i a l’agraïment,  les relacions esdevenen més fluides i fàcils.Els llaços invisibles que ens uneixen, les fidelitats i vincles quan són portats a la conciència aporten ordre i sanació a la nostra vida.
Al llarg d’una sessió de C.F.S es percep com el sistema es va alleugerint i arriba un punt en que tot es relaxa i es col.loca. És un moment on entrem en una comprensió que va més enllà de les paraules, un punt àlgid on tot el que ha passat es mostra necessari per arribar al moment present.

Les constel.lacions familiars les guien la Margarita Ciurana, mestra, i Susana Gómez, psicòleg.

11782398_1103415993032557_1982315205591148611_oFotografia Anna Frondoso

Moviments sistèmics

Els moviments sistèmics són la representació a través de diferents personatges on es mostra la dinámica d’una situació. Permet tirar dues passes enrera per tenir més perspectiva i veure on són les relacions. Són facilitats per Marta Cirera (SEP).

D’entrada, hi ha una feina prèvia amb el client per comprovar la por superficial i la capacitat de connexió a terra, ja que el moviment es desenvolupa en una pista on hi ha quatre cavalls i hem de garantir la seguretat de tothom.

A continuació, treballem per presentar la situació que representa un conflicte, una situació que amb aquest exercici permet poder mirar des de una distància. Els cavalls es connecten i representen sense el filtre del cognitiu, senten i actuen. La seva facilitat per connectar-se al camp és excepcional. El client treballa a través de les sensacions que provoca la visualització del conflicte. A mesura que s’integra la situació a través de una feina somàtica (a través del cos), l’energia canvia i els cavalls es mouen i es relacionen segons la nova vibració. Es poden veure lligams, relacions, dependències i prioritats.
La representació per part de cavalls aporta molta neutralitat a l’exercici i elimini judicis.

És un exercici de responsabilitat personal, on el client treballa des de la seva percepció i la consciència del canvi a través del canvi i el seu nivell de consciència

Ambdues sessions están assistides enmig de la natura. Amb els cavalls, gossos, gats i altres animals espontanis. Els cavalls no aporten judici I ofereixen autenticitat, connexió I força. Per poder veure el que en un altre dia no es va ser possible. Perquè en el fons es tracta de poder mirar, d’ordenar, de recol.locar.

La natura ofereix un contenedor de seguretat, que ajuda a poder treballar amb més profunditat i de manera més resolutiva.

11141722_10205784016952392_8894671998142158687_oFotografia Blaine Scott

 

Leave a comment