espespesp

Treball Social 2014

Sesiones independientes con internos de centro penitenciario de distintos módulos, D.A.E y delitos violentos.

Treball Social

Centre Penitenciari Quatre Camins, La Roca, Juny2014

Vam participar en la conducció de vàries sessions de coaching amb cavalls, conjuntament amb Màbel Sellarès.

Les sessions van ser només un primer contacte per interns de diferents mòduls. Amb la intenció de contactar amb el seu estat emocional i prendre’n consciència. Experimentant amb diferents exercicis on la feina d’equip i la confiança eren la base.

El fet de sortir del centre penitenciari i el contacte amb la natura i els cavalls van ser importants. Lluny del seu medi quotidià es van permetre una visió d’ells mateixos des de un altre angle.

Amb el poc temps del que van disposar algunes millores ja van ser percebudes pels educadors que els acompanyaven:

  • Qüestions prèvies que es venien treballant com la paciència , l’angoixa… i que no eren capaços o els hi costava molt percebre que no la tenien o que la patien, en tan sols un dia amb els cavalls eren capaços de reflexionar i prendre la iniciativa de dir-ho per ells mateixos.
  • A la pràctica, s’ha pogut observar que aquesta activitat aporta importants beneficis en les àrees psicològica i cognitiva, afectiva, de comunicació i de llenguatge, psicomotora, de socialització, mèdica, així com en l’autonomia personal gràcies a l’adquisició de nous aprenentatges.
  • Tot això fa possible intervenir en un ample ventall de problemàtiques, amb la finalitat de promoure, contribuir i normalitzar el desenvolupament en tots els aspectes de discapacitat intel·lectual , per ajudar a persones amb problemes d’adaptació social a superar els seus conflictes i així integrar-se de forma normalitzada a la societat.

Tenim l’exemple d’un intern que va decidir tornar a participar d’aquesta activitat, tot i emprar una part del seu permís de 48 hores en aquesta tasca. I observar com encarava el permís amb molta més decisió i tranquil·litat (en els últims permisos havia patit força angoixa…)

Leave a comment